×

latest news

MSD maakt voornemen bekend tot verkoop van één van de productieonderdelen in Oss, Active Pharmaceutical Ingredients (API)

4 februari 2013

 

MSD heeft het voornemen bekend gemaakt om één van de productieonderdelen, Active Pharmaceutical Ingredients (API), in Oss te verkopen aan het Zuid-Afrikaanse geneesmiddelenbedrijf Aspen Pharmacare. Dit bedrijf is een toonaangevende leverancier van merk- en generieke geneesmiddelen. De intentie is dat de API productiefaciliteit gevestigd blijft in Oss en dat alle betrokken MSD werknemers over zullen gaan naar het nieuwe bedrijf als een overeenkomst is bereikt. De plannen worden momenteel verder besproken en worden afgestemd met zowel de Ondernemingsraad als de vakbonden. De verwachting is dat de komende maanden meer duidelijkheid gegeven kan worden over het verdere verloop van de plannen.

API is één van de productieonderdelen van MSD in Oss. De andere twee productieonderdelen, Pharmaceutical Operations en Biotech blijven samen met het Development Center onderdeel van MSD Oss en maken geen deel uit van de besprekingen.

De MSD productiefaciliteit API maakt ongeveer 55 verschillende actieve grondstoffen voor geneesmiddelen op het gebied van Women’s Health (anticonceptie en fertiliteit) , Endocrinologie, Psychiatrie, Anesthesie en Hematologie. Deze grondstoffen worden behalve voor medicijnen van MSD ook voor andere farmaceutische bedrijven geproduceerd. Op dit moment werken er ongeveer 950 werknemers voor de MSD productiefaciliteit API.

Tegemoetkomen aan de vraag in het belang patiënten
De voorgenomen verkoop is het gevolg van een uitgebreide studie naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar actieve grondstoffen (API’s) die in Oss worden gemaakt. Ondanks de flinke efficiencyslagen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt, is MSD tot de conclusie gekomen dat de verkoop aan een betrouwbare partner waar het maken van hoogwaardige grondstoffen centraal staat, de beste keuze is om ook op de langere termijn de levering van deze belangrijke producten te waarborgen. Aspen Pharmacare heeft uitgebreide ervaring met de productie van geneesmiddelen en heeft wereldwijd productielocaties in onder andere Zuid-Afrika, Australië, Latijns-Amerika en Duitsland.

Het voornemen tot verkoop is in lijn met MSD’s strategie die gericht is op het verwerken (en dus niet zelf produceren) van actieve grondstoffen en het verhandelen van eigen geneesmiddelen die nog onder octrooi staan. De productie van API’s wordt in de innovatieve farmaceutische industrie vaak grotendeels uitbesteed. Daarbij komt dat de API business in Oss hoofdzakelijk voor MSD geneesmiddelen produceert waarvan het octrooi is beëindigd. Bij Aspen Pharmacare staan dit soort geneesmiddelen centraal en past het in hun bedrijfsstrategie.

MSD zal klant worden om de benodigde grondstoffen af te nemen. Naar verwachting zullen enkele nog nader te bepalen MSD producten ook onderdeel van de overeenkomst zijn.

De bestaande levering van grondstoffen aan derde partijen zal niet worden beïnvloed door dit voornemen en zowel MSD als Aspen Pharmacare garanderen de levering aan deze klanten.

Behoud van werkgelegenheid belangrijke voorwaarde voor de toekomst
Het behoud van werkgelegenheid voor de API-werknemers in Oss is een zeer belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van deze overnameplannen en is een belangrijke voorwaarde in de nu lopende besprekingen met Aspen Pharmacare.
Daarnaast is het belangrijk dat de API grondstofproductie in Oss wordt gewaarborgd, waardoor het belang voor patiënten die afhankelijk zijn van de medicijnen die met deze grondstoffen worden gemaakt, niet in gedrang komt.

Overleg met Ondernemingsraad en vakbonden
De plannen worden verder uitgewerkt in goed overleg en afstemming met zowel de Ondernemingsraad (OR) als de vakbonden. Ook de Raad van Commissarissen van MSD Nederland is bij het proces betrokken.

De details van de overnameplannen worden momenteel door MSD en Aspen Pharmacare verder uitgewerkt. De verwachting is dat de komende maanden meer duidelijkheid gegeven kan worden over het verdere verloop van de plannen.

MSD in Oss
Als de voorgenomen verkoop doorgaat, behoudt MSD in Oss twee productieafdelingen (farmaceutische productie en Biotech-productie) evenals het MSD ontwikkelingscentrum (Development Center Oss) en ondersteunende functies met in totaal ruim 2.000 medewerkers. Daarmee behoudt MSD ook na doorgang van de voorgenomen verkoop een grote vestiging in Oss.